Fonden Sigridsminde

Socialpsykiatrisk bo- og rehabiliteringstilbud


SIGRIDSMINDE

 • § 107, midlertidig botilbud for voksne
  Sigridsminde drives af en nonprofit almennyttig fond, i henhold til Servicelovens §107 om midlertidig botilbud til voksne.

 • Borgere mellem 18-65 år

  Sigridsminde er et mindre bo- og rehabiliteringstilbud godkendt af Socialtilsyn Øst til 6 pladser for borgere i alderen 18 til 65 år.

Velkommen til Sigridsminde

Dorte Marstrand, stifter og daglig leder. Socialpædagog og cand.mag. i psykologi og pædagogik.

Fondens formål

Sigridsminde er en almennyttig nonprofit organisation, der har til formål at yde støtte til borgers recoveryproces i forbindelse med alvorlige psykiske lidelser og adfærdsmæssige udfordringer.

Gennem en målrettet pædagogisk/psykologisk indsats er ønsket at skabe et udgangspunkt for trivsel, så borgeren har mulighed for at realisere sig selv og sine potentialer og kunne tage aktiv del i samfundslivet.

Sigridsmindes værdigrundlag

 • Sigridsmindes formål er i en hjemlig ramme at skabe et udgangspunkt for trivsel, sundhed og udvikling for borgere med alvorlig mistrivsel og psykisk lidelse. Sigridsminde udgør derfor både et hjem og et rum for udvikling og håndtering/behandling af specifikke problemstillinger og personlige udfordringer.
 • Gennem en recovery-orienteret indsats og høj faglighed at udføre en helhedsorienteret og koordineret indsats, med udgangspunkt i borgerens ønsker, håb og drømme.
 • Borgeren ses som aktiv, skabende og medbestemmende i eget liv.
 • Kerneydelsen er relationsarbejde, der er baseret på tillid, omsorg, tryghed, nærhed, autenticitet, forudsigelighed, stabilitet og personlig ansvarlighed i arbejdet.

Sigridsmindes målsætning

 • At støtte borgeren i at ”komme sig til et liv”.
 • At borgeren trods udfordringer og handicaps er i stand til at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv.
 • I relation til det omgivende samfund at arbejde med barrierer, der hindrer borgeren i at være inkluderet i samfundet, der samtidig forebygger social eksklusion.
 • At anvende borgerens ressourcer, potentialer, specielle evner og kvaliteter, til at håndtere udfordringer.
 • At borgeren oplever at have selvværd og værdi for omgivelserne, selvtillid til at møde verden og værdsætter sin tilværelse.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte leder Dorte Marstrand på telefon: 60 61 03 03 eller på hustelefon: 20 90 39 70, samt på mail: dorte@sigridsminde.dk