Socialpsykiatri

Indsatsen i Sigridsminde er socialpsykiatrisk støtte til borgerens rehabiliteringsproces med alvorlige psykiske og adfærdsmæssige udfordringer.

Det daglige arbejde i Sigridsminde, tager dermed udgangspunkt i borgerens sociale liv og et ønske om en høj grad af integration i samfundet, hvor borgeren kan leve et meningsfyldt liv i en hjemlig ramme, have et stabilt forhold til pårørende og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi yder støtte til komplekse diagnoser og flere samtidige problemstillinger.

Faglig indsats

(For uddybende beskrivelser af faglige tilgange se her: Faglige-tilgange).

Den faglige tilgang er recovery-orienteret, hvor borgeren er aktiv i egen udviklingsproces med at komme sig til en meningsfuld og selvstændig tilværelse.

Desuden anvendes anerkendende pædagogik og jeg-støttende samtaler.

Kerneydelsen i Sigridsminde er relationsarbejde.

Borgeren tilknyttes en primær kontaktperson, der er gennemgående i borgerens forløb. Kontaktpersonen har én til én støttetimer, der giver særlig kendskab til borgerens behov, ønsker, mål og drømme.

Indsatsen er helhedsorienteret og koordinerende med vægt på samarbejde med:

  • Pårørende, nære relationer, netværk
  • Psykiatriske afdelinger: syghusvæsnets behandling ift. diagnostik og medicinsk behandling
  • Beskæftigelse
  • Lokalsamfundet
  • Psykiater, behandlere
  • Peermedarbejdere
  • Distriktspsykiatri
  • Det somatiske sygehus

Sigridsminde er åbent hele døgnet, hele året.