Dagligdagen på Sigridsminde

Dagligdagen

Sigridsminde er et mindre bosted med plads til 6 beboere, der danner rammen om dit hjem, hvor personalet yder støtte til konkrete udfordringer gennem kontaktpersonsfunktioner.

Den faglige tilgang er recovery-orienteret, hvor du er aktiv i egen udviklingsproces i forhold til at komme dig til en selvstændig og for dig meningsfuld tilværelse.

Der udarbejdes i fællesskab med personalet en udviklingsplan, med dine mål, behov, ønsker og drømme, som du finder meningsfuld at arbejde med i dagligdagen.

Du får tildelt en kontaktperson, som er den primære person, der har kendskab til dine udfordringer og udviklingsplan. Kontaktpersonen er med til at tage kontakt til og deltage i opgaver, der vedrører dagligdagsopgaver, pårørende, myndigheder, beskæftigelse mv.

Dagligdagen består af at følge en døgnrytme og deltage i almindelige hverdagsaktiviteter som, beskæftigelsesaktiviteter, madlavning, rengøring, indkøb, personlig hygiejne, mv.

Praktisk

Bus og tog

Der er gode busforbindelser 5 min. gang fra Sigridsminde til Roskilde og Ringsted, samt togforbindelse fra Lejre Station mod Holbæk og Roskilde (København). Fra Roskilde er gode tog og busforbindelser til det øvrige Sjælland, Fyn og Jylland.

Pårørende

Vi ønsker et tæt samarbejde med dine pårørende og netværk, som altid er velkommen på besøg. Besøg skal passes ind i forhold til faste daglige opgaver og aktiviteter.
I hverdagen skal besøgende forlade Sigridsminde inden kl. 23.00.
Personalet skal orienteres om besøgsaftaler.

Leje af værelse

Du får tildelt et stort lyst værelse, som du disponerer over.

Ved indflytning underskrives et boligdokument, der er en lejekontrakt over dit værelse, samt brugsret til de øvrige fællesarealer og husorden ift. hold af kæledyr, rygning mv.

Medicin

Som udgangspunkt er det personalet, der administrerer, udleverer og opbevarer medicin medmindre andet er aftalt. Medicinen opbevares i en separat sikret boks, i aflåst medicinskab på personalekontor.