Målgruppe

Sigridsminde modtager voksne i alvorlig mistrivsel med psykiske og adfærdsmæssige problemstillinger i alderen 18-65 år.

Vi modtager voksne med diagnoser som:

 • Personlighedsforstyrrelse
  • Paranoid
  • Skizoid
  • Emotionel ustabil personlighedsstruktur af typen Borderline
  • Dyssocial personlighedsstruktur
  • Tvangspræget
  • Ængstelig
  • Forstyrret, uspecificeret
 • Skizofreni
 • Forbigående psykoser
 • Andre adfærdsmæssige og emotionelle forstyrrelser opstået i barndom eller ungdom.

Borgeren kan have sidediagnoser, der er sekundær ift. det samlede sygdomsbillede som:

 • Selvskadende adfærd, selvmordstrusler, affektlabilitet
 • Spiseforstyrrelse
 • Angst, depression, belastningsreaktioner og ADHD

Borgeren er normal begavet, svagt begavet til mental retardering af lettere grad.

Misbrugsproblematikker

På Sigridsminde er det ikke muligt at være indskrevet som aktiv misbruger, uden at være i behandling. Behandlingen skal kunne varetages ekstern og misbruget skal antages at være sekundært og opstået på baggrund af mistrivsel eller ubehandlet psykiske problematikker (selvmedicinering).

Udadreagerende adfærd

Borgerens udadreagerende adfærd skal kunne håndteres af pædagogisk personale ud fra metoderne Low Arousal og deeskalering uden brug af fysisk magtanvendelser.