Kompetenceprofiler

Sigridsminde er et mindre bosted med 6 beboere, der udgør borgerens hjem, hvor personalet yder støtte til konkrete udfordringer gennem kontaktpersonsfunktioner.

Kontaktpersonsfunktioner udføres af faguddannet personale, der alle har erfaring med målgruppen og er primært uddannet socialpædagog med bl.a. overbygning i psykologi og pædagogik, samt psykiatrisk sygeplejerske og pædagogisk assistent.

Personalet deltager i aktuelle kurser inden for målgruppens udfordringer, der bl.a. udbydes af psykiatrifonden ift. konkrete diagnoser, samt Low Arousal og deeskalering.

Personalet er forpligtet til at være opdateret på målgruppens udfordringer/diagnoser, faglig viden samt deltage i relevant efteruddannelse.

Personalet modtager borgerrettet supervision af autoriseret ekstern psykolog.