Værdigrundlag og målsætning

Sigridsmindes værdigrundlag

  • Sigridsmindes formål er i en hjemlig ramme at skabe et udgangspunkt for trivsel, sundhed og udvikling for borgere med alvorlig mistrivsel og psykisk lidelse. Sigridsminde udgør derfor både et hjem og et rum for udvikling og håndtering/behandling af specifikke problemstillinger og personlige udfordringer.
  • Gennem en recovery-orienteret indsats og høj faglighed at udføre en helhedsorienteret og koordineret indsats, med udgangspunkt i borgerens ønsker, håb og drømme.
  • Borgeren ses som aktiv, skabende og medbestemmende i eget liv.
  • Kerneydelsen er relationsarbejde, der er baseret på tillid, omsorg, tryghed, nærhed, autenticitet, forudsigelighed, stabilitet og personlig ansvarlighed i arbejdet.

Sigridsmindes målsætning

  • At støtte borgeren i at ”komme sig til et liv”.
  • At borgeren trods udfordringer og handicaps er i stand til at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv.
  • I relation til det omgivende samfund at arbejde med barrierer, der hindrer borgeren i at være inkluderet i samfundet, der samtidig forebygger social eksklusion.
  • At anvende borgerens ressourcer, potentialer, specielle evner og kvaliteter, til at håndtere udfordringer.
  • · At borgeren oplever at have selvværd og værdi for omgivelserne, selvtillid til at møde verden og værdsætter sin tilværelse.