Fondens formål

Sigridsminde er en almennyttig nonprofit organisation, der har til formål at yde støtte til borgers recoveryproces i forbindelse med alvorlige psykiske lidelser og adfærdsmæssige udfordringer. Gennem en målrettet pædagogisk/psykologisk indsats er ønsket at skabe et udgangspunkt for trivsel, så borgeren har mulighed for at realisere sig selv og sine potentialer og kunne tage aktiv del i samfundslivet.