Pårørende

Som pårørende og netværk

Er du/I en vigtig del af borgerens rehabiliterinsproces. Derfor ønsker vi et tæt samarbejde med pårørende og netværk i forhold til at støtte op om borgerens recovery-proces.

Som pårørende kan du blive integreret i borgerens udviklingsplan, og indgå som en ressource og tilknytning, der har langsigtet betydning.

Vi kan tilbyde psykoedukation, der er undervisning/formidling ift. borgerens aktuelle lidelse, og hvordan den pædagogisk håndteres i praksis.

Som pårørende er det vigtigt at huske på at:

  • Du er en vigtig person i borgerens liv nu og i fremtiden.
  • Tilpas konkrete opgaver i relationen, så du stadig har overskud til at rumme svære perioder.
  • Det er ok i perioder at trække sig og være mere på afstand, hvis du har brug for det.
  • Samarbejde på afstand er også værdifuld, og kan tilpasses til dit og borgerens behov.
  • Psykisk sygdom er ikke nogen skyld.
  • Bliv ved med at bevare håbet, da det er afgørende for progressive forløb med psykisk sygdom.
  • Hav tålmodighed! Det tager tid at komme sig og er en lang proces.

Organisationer, hvor du kan få nyttig viden, støtte og rådgivning:

Landsforeningen Bedre Psykiatri
Pårørendeforening
 www.bedrepsykiatri.dk

LAP
Landsforening af nuværende tidligere og psykiatribrugere
 www.LAP.dk

Landsforeningen Sind
Landsforening for alle med interesse i psykisk sundhed 

www.sind.dk

Psykiatrifonden
www. Psykiatrifonden.dk

Det sociale netværk
Forening
www.psykisksaarbar.dk