Visitation

  • Telefonisk eller skriftlig henvendelse til leder i Sigridsminde, Dorte Marstrand. Mobil: 60610303. Mail: dortes@sigridsminde.dk, fonden@sigridsminde.dk
  • Borger, sagsbehandler og pårørende er meget velkomne til at komme på et uforpligtende besøg.
  • Ved kontakten fremsendes borgerens VUM-dokumenter og/eller andre relevante dokumenter. Ud fra samtale med sagsbehandler og fremsendte dokumenter foretages en intern vurdering, hvor vi ser nærmere på borgerens psykiske/adfærdsmæssige udfordringer, der i nogle tilfælde sker med sparrig af intern psykolog/psykiater.
  • Sikker post: Relevante dokumenter kan sendes via virk.dk med fondens cvr.nr.: 40660941.
  • Inden indflytning fremsendes opholdskontrakt mellem kommune og Sigridsminde. Opholdskontrakt skal være underskrevet og opholdsstedet i hænde inden indflytning.
  • Vi kommer gerne på et indledende visitationsbesøg hos borgeren i eget hjem, på psykiatrisk afdeling eller lignende.
  • Borger gøres bekendt gældende husorden.