Organisation, ledelse og bestyrelse

Sigridsminde er stiftet som en fond med tilhørende bestyrelse den 9. juli 2019 af daglig leder Dorte Sams Marstrand og drives som en non-profit selvejende institution.
Fonden er etableret i henhold til Servicelovens § 107 om midlertidigt botilbud for voksne.
Sigridsminde er godkendt af Socialtilsyn Øst til 6 pladser for voksne i alderen 18-65 år.

Bestyrelse

Bestyrelsesformand
Finn Dyrby Hermansen

Pensioneret lærer og skoleleder. Cand. mag i dansk sprog og litteratur.

Mail: finndh@post2.tele.dk
Mobil: 30 53 39 98

Repræsentant for økonomi og administration
Søren Refsgaard, direktør og MBA

Mail: soren@sigridsminde.dk
Mobil: 40 64 68 04

Faglig repræsentant
Gitte Jenny Kyhne Carlstedt, socialpædagog

Mail: gitte.carlstedt@hotmail.com
Mobil: 53 38 03 58

Daglig ledelse

Stifter og daglig leder af Fonden Sigridsminde

 

Vision, Sigridsminde

Fonden er stiftet ud fra en vision om at kunne bidrage med:

  • Gennem hjemlige forhold at skabe en ramme med gensidige relationer og fællesskab, hvor borgeren føler sig mødt, respekteret og anerkendt.
  • Gennem høj faglighed og dedikation i arbejdet at yde en målrettet og intensiv indsats, der har direkte betydning for borgerens trivsel og udvikling.
  • At borgeren gennem deltagelse i hverdagslivet gør sig erfaringer, lære nyt og får nye muligheder for at indgå i fællesskaber som myndig og aktiv samfundsborger.

Sigridsminde som et bo- og behandlingstilbud
I fonden Sigridsminde er botilbuddet basisydelsen, der udgør borgerens hjem med fysiske rammer og omsorg, personlig tilknytning og forpligtende relationer.
Behandlingstilbuddet tager afsæt i det liv der udspiller sig i hverdagen. Vi vægter høj faglighed og dedikation til at arbejde med unge i vanskelige situationer og anvender grundlæggende ”anerkende pædagogik”, ”social læringsteori” og ”personlige samtaler”.

Daglig leder

Dorte Sams Marstrand,
socialpædagog og cand.mag. i psykologi og pædagogik og uddannelsesstudier

Mail: dorte@sigridsminde.dk og fonden@sigridsminde.dk.
Mobil: 60 61 03 03

Se LinkedIn