Dokumentation og målopfyldelse

Målsætningen for borgeren tager afsæt i borgerens handleplan og/eller VUM-dokument.

I samarbejde med borgeren udarbejdes en intern udviklingsplan, der tager afsæt i borgerens udfordringer, ressourcer, behov, ønsker og drømme.

Udviklingsplanen anvendes som et arbejdsredskab for borgeren i dagligdagen, med specifikke handleanvisninger på, hvordan udfordringer/opgaver håndteres i den daglige praksis og med hvilken støtte.

Udviklingsplanen er implementeret i personalets daglige journalrapporteringssystem (Danjournal), med beskrivelser af procesforløb, evalueringer, justeringer og målopfølgning.

På månedlige borgermøder evalueres forløbet/processerne sammen med brogeren. Evaluering heraf tages med på p-møder, hver 14. dag hvor borgerens processer og den pædagogiske indsats drøftes.

Personalet modtager borgerrettet supervision af autoriseret psykolog.