Til pårørende

Vores værdigrundlag

Når unge flytter ind er vigtigt for os, at de først og fremmest føler Sigridsminde er et hjem, hvor de kan føle sig tryg og sikker, hvilket vi blandt andet sikre ved, at der er stabile og forudsigelige voksne i deres dagligdag.
Sigridsmindes målsætning er at støtte og hjælpe den unge til at kunne leve et selvstændigt og meningsfuldt voksenliv. Vi arbejder målrettet med den unges særlige problematikker, hvor behandlingsindsatsen tager afsæt i hverdagen og fællesskaber. Der arbejdes med de forudsætninger/færdigheder den unge har brug for lære og udvikle for at kunne tage aktiv del i tilværelsen.

Gensidigt samarbejde

Samarbejde med familie/pårørende/nærmest netværk, vægter vi højt og det starter ved indskrivelsen af den unge på Sigridsminde. Vi tilbyder at pårørende deltager i månedlige familiemøder, hvor der tales om hvilke problematikker der arbejdes med, hvordan vi gør det, og hvordan forløbet udvikler sig. Indsatsen omhandler den unges udfordringer, der behandles i det almindelig daligdagsliv og i fællesskaber i huset.
Vi ønsker et tæt samarbejde, da det er med til at sikre et sammenhængende og gennemgående forløb for den unge, så indsatsen også fungerer ved hjemmebesøg og evt. senere hjemsendelse eller udskrivelse til selvstændig bolig.

Vi samarbejder med eventuel støtteperson til den unges pårørende efter § 54.

Vi ønsker en gensidig kontakt, hvilket betyder at du/I som pårørende altid kan tage kontakt til os og komme på besøg.
I løbet af året er der forskellige arrangementer, hvor vi inviterer forældre, søskende og bedsteforældre til blandt andet adventsarrangement, sommerfest og påskefrokost.

Vi respekterer, hvis den unge på områder ikke ønsker pårørende involveret, og tager hensyn til pårørendes situation og mulighed for at tage del i behandlingen.

Visitation

Det er kommunens sagsbehandler, som tager kontakt til os, når den unge skal visiteres til Sigridsminde. I et samarbejde med os, jer som pårørende og eventuelt andre faggrupper finder vi frem til om Sigridsminde er det rigtige sted for den unge.

Sigridsminde